Informacje o zajęciach w warunkach epidemicznych COVID -19

Salt Cup 2019 – Relacje video
29 listopada 2019
Zapraszamy dzieci z Ukrainy
26 marca 2022

*Aktualny (tymczasowy) Harmonogram 

wtorek
Gr. E 17:30-18:10
Gr. F 18:25-19:05
Gr. A 19:20-20:00

środa
Gr. F 17:00-17:45
Gr. A 18:00-18:45
Gr. B 19:00-20:00

czwartek
Gr. C 17:30-18:10
Gr. D 18:25-19:05
Gr. B 19:20-20:00

piątek
Gr. E 16:45-17:25
Gr. D 17:40 – 18:20
Gr. C 18:35 – 19:30

Zapisy na zajęcia sms-owo u trenera.

Zasady panujące podczas zajęć, obostrzenia związane z pandemią koronawirusa.

  • do placówki, gdzie odbywają się zajęcia wstęp mają tylko uczestnicy zajęć, rodzice muszą poczekać na zewnątrz
  • podczas zajęć na sali jednocześnie przebywa 12 tancerzy + trener
  • dzieci wchodzą na sale, dopiero, gdy wyjdzie z sali poprzednia grupa.
  • między grupami jest przerwa 15 minutowa, aby odbyła się dezynfekcja sprzętów, z których uczestnicy korzystali.
  • szatnie są wyłączone z użytku
  • dzieci po wejściu na sale:
  • dezynfekują ręce płynem, który będzie przygotowany przy wejściu na sale
  • przebierają buty na sali
  • na sali zalecany jest odstęp 1,5 metrowy między uczestnikami zajęć
  • po skończonych zajęciach uczestnicy zajęć dezynfekują ręce