[eventBox id="7" show_all_tickets="true"]
[eventBox id="13" show_all_tickets="true"]
[eventBox id="8" show_all_tickets="true"]
[eventBox id="12" show_all_tickets="true"]
[eventBox id="10" show_all_tickets="true"]
[eventBox id="11" show_all_tickets="true"]

Dodatkowe lekcje 28.09 - piątek

Rezygnacja z lekcji może nastąpić najpóźniej do godziny 17:00 dnia poprzedzającego lekcje. W przypadku późniejszego odwołania zarezerwowanej lekcji, zobowiązani są Państwo do zapłaty za dana lekcje lub samodzielnego znalezienia zastępstwa w postaci innej pary, która nie ma na dany dzień zarezerwowanej lekcji.