Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Gminy Miejskiej Kraków.

Zajęcia taneczne w przedszkolach

Szkoła Tańca Pasja powstała we wrześniu 1997 roku. Jej działania od początku były wielotorowe. Najważniejsze jednak było zaszczepienie w dzieciach miłości do tańca. Dlatego program został przygotowany specjalnie dla dzieci w wieku przedszkolnym, ponieważ na tym etapie są one najbardziej chłonne, chętne do poznawania nowych rzeczy i odkrywania pasji i zainteresowań.

Nieco odrębną częścią szkoły jest Sportowy Klub Pasja, istniejący 15 lat, i zrzeszony w Federacji Tańca Sportowego.

Zajęcia odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od zajęć), i trwają 30 lub 45 minut, w zależności od preferencji.

Sportowy Klub Taneczny Pasja

Nasze działania SKT Pasja kierujemy w stronę dzieci i młodzieży. Kształcimy tancerzy z zakresu Sportowego Tańca Towarzyskiego. Zajęcia prowadzone są w Krakowie na os. Kalinowym w SP 82.

Dla naszych tancerzy organizujemy: obozy zimowe oraz letnie, weekendowe zgrupowania oraz szkolenia z zakresu towarzyskiego tańca sportowego. Podczas obozów i zgrupowań współpracujemy z gronem wybitnych szkoleniowców polskich oraz zagranicznych.

W trosce o prawidłowy i zdrowy rozwój fizyczny naszych wychowanków, przeprowadzamy okresowe badania sportowe oraz testy wydolnościowe. Pomaga to nam kontrolować czy nasi tancerze robią systematyczne postępy w swojej sprawności fizycznej.

Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19